ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

Ազգային Քաղաքացիական Հարթակ

Ազգային Քաղաքացիկան Հարթակը աշխատելու է ներկայացնել տեղեկատվական, վերլուծական և մասնագիտական կարծիքներ տարբեր խնդիրների շուրջ, որը կարևորում է մեր հասարակությունը:

Հարթակ բաժնում տեղ կգտնեն մեր համաքաղաքացիների և հայրենակիցների կարծիքները, առաջարկները, հարցազրույցները:

Նաև Քաղաքացիական Հարթակը իրենից ներկայացնում է համակարգ, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքացի, քաղաքացիական նախաձեռնություն, հասարակական կազմակերպություն, կուսակցություն կարող են համագործակցել տարբեր հարցերի և խնդիրների շուրջ, սահմանել քաղաքացիական վերահսկողություն, համագործակցել իշխանությունների տարբեր ճյուղերի հետ, ստեղծել քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության արդյունավետ մեխանիզմներ, նպաստել քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը:

Կառուցվացք.

  1. Ընդհանուր խորհուրդ

  2. Ընդհանուր ժողով

  3. Աշխատանքային խմբեր.

ա) մասնագիտական

բ) ներքին քաղաքականություն

գ) արտաքին քաղաքականություն