Բացարձակապես հաշտելի են հայրենասիրությունն ու մարդասիրությունը: Բարեկամներ են սրանք եւ ոչ թշնամիներ: Միայն ազգասե՛րը կարող է սիրել ե՛ւ մարդկությունը:

Գարեգին Նժդեհ

Հայրենիքը չի կարող գոյատեվել առանց ազատության, ազատությունը առանց առաքինության, առաքինությունը առանց քաղաքացիների:

Ժան Ժակ Ռուսսո

Այն ժողովրդավարական պետություներում, որտեղ որոշիչ դերը օրենքինն է՝ առաջին տեղում են լավագույն քաղաքացիները այլ ոչ թե դեմագոգները:

Արիստոտել